Хизматлар

«BEST GETA»компанияси курилиш ва таъмирлаш сохасининг асосий йуналишларида фаолия юритади.
Тури ва мураккаблиги хар хил булган биноларни фойдаланишга тайёр даражада таъмирлаш ва куриш
Мамлакимизда жойлашган компаниялар ва ваколатхоналарга курилиш таъмирлаш ишларидан сунгги техник куллаб кувватлаш ишларини амалга ошириш хамда технологик ускуналарни урнатиш
Ташкилотларга доимий равишда техник хизмат курсатиш(аутсорсинг)
Металлоконструкциялар ва бошка курилиш материалларидан турли курилмалар
Зина ва панжаралар ясаш
Хавфсизлик тизимлари,видеокузатув,домофонлар ва киришни назорат килувчи тизимларни урнатиш.
Енгинга карши хавфсизлик тизимларини урнатиш
Егоч махсулотларига ишлов бериш ва мебел ясаш
Алюмин ва пластик эшик,ромва витражларни урнатиш ва йигиш
Метал эшик ва тусиклар ишлаб чикариш
Совутиш, иситиш ва шамоллатиш тизимларини урнатиш
Ностандарт констукцияларни куриш(шиша сценалар,гумбазлар,зиналар,иссикхоналар,металлконструкциялари)
Саноат, бетон ва қуйма поллар яратиш
Электтр газ пайвандлаш ишлари
Сантехника ишлари
Демонтаж ишлари
Буяш ишлари
Том епиш ишлари
Барча турдаги фасад ишлари:буяш ва сувок ишлари,плитка билан пардозлаш,сунъий ва табиий тошлар билан пардозлаш(курук ва нам монтаж),алюмин композит панеллари билан коплаш,бино ичи исиққилигини сақлаш,фасадни сув ва шамолдан химоялаш.